Arduino Map Fonkisyonu Kullanımı

Genel olarak arduino ile ilgili projelerde arduino map komutu sık sık kullanılır. Bu nedenle de bu komut oldukça faydalıdır. Özellikle analog bir işlem yapılıyor ise bu komut sizin için hayati bir biçilmiş kaftandır. Eğer bu komut olmaz ise hassas ölçümlerde ya switch case komutu kullanacaksınız, ya if veya duruma göre for döngüsü kullanmak zorunda kalacaksınız. Aşağıda bir örnek üzerinde incelediğimiz zaman daha kolay bir şekilde bu sorunun ne olduğunu ve nasıl çözüldüğünü anlamış olacağız.

Görüldüğü gibi 0 ile 1023 arasında verilen bir değer 0 ile 255 arasında bir değere çevrilmiştir. Normalde kendimiz bu değeri çevirmek istesek oldukça uzun sürecek ve de sıkıntı yaşama olasılığımız yüksektir. Bu nedenle map komutu bizim için biçilmiş bir kaftandır.

Map Komutu Örnek

[php]

int led=9; //led 9 nolu pine takıldı.
int pot=A0; //potansiyometre AO (Analog Giriş) takıldı
int potdeger; //integer türünde bir potdeger oluşturuldu.
int mapdeger; //integer türünde bir mapdeger oluşturuldu.

void setup(){
pinMode(pot,INPUT); //Potansiyometre giriş olarak tanıtıldı
pinMode(led, OUTPUT); //Led çıkış olarak tanıtıldı.
Serial.begin(9600); //Seri haberleşme için kullandık.
}
void loop(){

potdeger=analogRead(pot); //pot dan alınan bilgi potdegere atandı.
mapdeger=map(potdeger,0,1023,0,255); //0-1023 arası değer 0-255 arasına bölündü.
delay(10); //10 milisaniye bekleme
analogWrite(led,mapdeger); //led’e potansiyometreden alınan güncellenmiş
//veri girildi.
}
//Creator ikbal

[/php]

 

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim veya ziyaretçi defteri üzerinden bize ulaşabilir ve sorunuz var ise yanıt bulabilirsiniz.

muhammet ikbal yıldız telefon numarası
Bilgisayar Mühendisi, sigortacı, yazılımcı ve en önemlisi de bir baba...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir